VIII. ročník mezinárodní konference

Daně bez hranic

"Daňové podvody - fakta a mýty"

Vratislav, 12.-13.10.2018

O Konferenci

DOLNOSLEZSKÁ POBOČKA POLSKÉ KOMORY DAŇOVÝCH PORADCŮ
KOMORA DAŇOVÝCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY
EKONOMICKÁ UNIVERZITA VE VRATISLAVI
VOJVODSKÝ SPRÁVNÍ SOUD VE VRATISLAVI
Vás zvou k účasti
na VIII. mezinárodní konferenci z cyklu Daně bez hranic pod heslem:
Daňové podvody – skutečnost a mýty
ve dnech 12. – 13. října 2018 ve Vratislavi
Hotel Scandic Wrocław
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Vratislav
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw
Nad konferencí má záštitu:
Polská rada daňových poradců
Velvyslanectví Polské republiky v České republice
Honorární konzul České republiky ve Vratislavi
CFE Confederation Fiscale Europeenne (Evropská konfederace daňových poradců)
Téma konference navazuje na aktuální problém související s kroky států a daňových orgánů zaměřených na potírání daňových podvodů (např. v oblasti DPH nebo daní z příjmů). Daňové podvody jsou nepochybně negativním jevem, nepříznivě ovlivňujícím chování běžných daňových poplatníků, přinášejícím dříve neznámá daňová rizika.
Současně část aktivit států tvoří prohlubování kompetencí fiskálního aparátu a rozšiřování zdaňovaných oblastí realizovaných pod záminkou boje proti daňovým podvodům. Zavádění doložek týkajících se zneužívání daňových zákonů, zavádění nových informačních povinností nebo pokusů o omezování profesního tajemství silně ovlivňují právně-daňovou situaci běžných daňových poplatníků.
Daňoví poradci, bdící nad zákonným vztahem mezi daňovým poplatníkem a státem, se stále častěji setkávají s problémem stírání hranic a relativizace toho, co je povolené a legální. Legální jednání, avšak neakceptované fiskálním aparátem, bývá postaveno na úroveň podvodů. Cílem konference je pokus o definování těchto hranic. Podrobný harmonogram konference je uveden v příloze.

O Konferenci

Účastnický poplatek pro daňového poradce:

IDaňový poradce – plná účast na konferenci s 1 noclehem (12. – 13. 10. 2018) ve dvoulůžkovém pokoji 250 eur
IIDaňový poradce – plná účast na konferenci s 1 noclehem (12. – 13. 10. 2018) v jednolůžkovém pokoji 280 eur

Účastnický poplatek pro doprovod:

IDoprovod účast na banketu s noclehem (12. – 13. 10. 2018) ve dvoulůžkovém pokoji130 eur

Harmonogram konference

  Hodina Název přednášky Jméno a příjmení
10.00-10.15 přivítání
10.15-10.45 Daňový systém. Několik postřehů.
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - vedoucí katedry práva veřejných financí Právnické a správní fakulty Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni
10.45-11.15 Za jakých okolností může mít ,,optimalizační transakce" znaky běžného trestného činu
prof. dr hab. Witold Modzelewski - profesor katedry práva a administrativy Varšavské univerzity, předseda Institutu daňových studií
11.15-11.45 Boj proti daňovým podvodům - příklady postupu Evropské komise a jednotlivých členských zemí Evropské unie
Tomasz Michalik - daňový poradce, právník, partner v daňové poradenské společnosti MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
11.45-12.15 Snižování daňové povinnosti (daňová optimalizace) a významné legislativní změny posunující hranice povoleného jednání
Ing. Martin Tuček - viceprezident Komory daňových poradců České republiky, partner poradenské kanceláře Moore Stephens
12.15-12.45 přestávka na kávu
12.45-13.00 prezentace produktů partnera konference - firmy Insert
13.00-13.30 Jakou hru hrají plátci DPH? Analýza transakce dle judikatury Soudního dvora Evropské unie
Dr. Dagmara Dominik-Ogińska - soudkyně Vojvodského správního soudu ve Vratislavi
13.30-14.00 Daňové trestné činy z hlediska státního zástupce - praxe žalobce
Waldemar Kawalec - státní zástupce, vedoucí II. oddělení pro finanční trestnou činnost Regionální prokuratury ve Vratislavi
14.00-14.30 Role profesionálních daňových orgánů při tvorbě vhodných vztahů s plátci daně
Damian Urbaniak - zástupce ředitele Dolnoslezského celního a finančního úřadu ve Vratislavi
14.30-15.30 oběd
15.30-16.00 Mezinárodní výměna daňových informací
dr Alicja Brodzka - odborný asistent na katedře financí Ekonomické univerzity ve Vratislavi
16.00-16.30 Podvody spojené s DPH z hlediska judikatury Soudního dvora Evropské unie
prof. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - odborný asistent na katedře práva veřejných financí Právnické a správní fakulty Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni
16.30-17.00 Vliv metod zamezení dvojího zdanění na daňové zatížení podniků
dr Krzysztof Biernacki - Odborný asistent katedry financí Ekonomické univerzity ve Vratislavi
20:00-01:00 slavnostní večeře ve stylu "Las Vagas"
  Hodina Název přednášky Jméno a příjmení
10.00-10.30 Daňové podvody, trestní právo a trestní finanční právo
dr Andrzej Dmowski - daňový poradce, advokát, doktor práva, vedoucí partner ve skupině Russell Bedford
10.30-11.00 Transparentnost, jednoduchost, uživatelská přívětivost daňového systému
Robert Wojewódka - ředitel Finančního úřadu v Nise
11.00-11.30 Opatření proti podvodům
JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský - člen sekce veřejného práva České advokátní komory
11.30-12.30 přestávka na kávu
12.30-13.00 Vnímání daní
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan - proděkan pro zahraniční vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy Univerzity v Brně a docent pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství
13.00-13.30 Jak se vyhnout zdanění v digitálním hospodářství
Dr. Rafał Lipniewicz - Právnická, správní a ekonomická fakulta Vratislavské univerzity
13.30-14.30 ukončení a oběd

Účastníci obdrží publikaci Jaroslavy Syrovátkové a Janusze Turakiewicze „Legislativní podmínky podnikání v České republice a v Polsku, aktuální daňová legislativa, pracovní právo. Právní stav k 1.4.2018.”


prof. dr hab. Adam Mariański – Předseda Polské rady daňových poradců

Adam Mariański ? docent právních věd, mimořádný profesor na Katedře daňového práva na Fakultě práv a managementu Lodžské univerzity; daňový poradce, advokát, řídící partner v kanceláři pro daňové právo Mariański Group, spolupracovník Centra daňových dokladů a studií. Vedoucí Státní rady daňových poradců. Člen představenstva polského oddělení Mezinárodního daňového sdružení (International Fiscal Association), člen Evropského sdružení profesorů daňového práva (European Association of Tax Law Professors) a Programové rady ?Daňových kontrol?. Autor a spoluautor více než dvou set publikací z oblasti daňového práva, včetně monografií, článků. glos, názorů a několika praktických komentářů.

dr Jacek Andrzej Zieliński – Předseda Dolnoslezské pobočky Polské komory daňových poradců

Jacek Andrzej Zieliński - doktor ekonomických věd v oblasti nauky managementu na Ekonomické akademii ve Vratislavi na fakultě managementu a informatiky. Absolvent postgraduálního studia na Vratislavské univerzitě v oboru daňového práva. Absolvent postgraduálního studia v oboru účetnictví a finanční kontroly v Ekonomické akademii ve Vratislavi na fakultě managementu a informatiky. Od roku 1993 společník v Kanceláři daňového poradenství a účetních služeb "V.I.B." s.c., dvaceti pětileté zkušenosti jako daňový poradce s č. registrace 00411. Již sedmnáct let se podílí na samosprávě Státní komory daňových poradců, v tom osm let (2 kadence) jako místopředseda Státní komory daňových poradců a od ledna 2019 jako předseda dolnoslezského oddělení Státní komory daňových poradců. Přednášející na univerzitě a na objednávku jiných samospráv, včetně zahraničních, v oblasti daní a daňového poradenství. Dr. Jacek A. Zieliński je autorem mnoha vydaných publikací (článků a knižních vydání) z oblasti outsourcingu daňového poradenství a účetních služeb, rovněž takových, které propagují profesi daňového poradce mezi studenty práva a ekonomie, jakož i malými i středními podnikateli.

Mirosława Zachar – Zástupce předsedy Dolnoslezské pobočky Polské komory daňových poradců

Radek Neužil - Tajemník Komory daňových poradců České republiky

Získal titul LL.M. na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a titul Ing. na Vysokém učení technickém, Fakultě strojní, specializace ekonomika a řízení strojírenské výroby. V roce 2002 se stal daňovým poradcem. Ing. Radek Neužil, LL.M., je odborníkem v oblasti profesních regulací. Od roku 1993 působí jako tajemník Komory daňových poradců České republiky, kterou mimo jiné zastupuje v Confédération Fiscale Européenne (CFE) v General Assembly a jako člen výboru pro profesní otázky. Od roku 2009 působí v Radě pro veřejný dohled nad auditem, nejprve jako člen Prezídia a předseda výboru pro spolupráci a koordinaci v oblasti auditu, v současné době v Radě zastává pozici předsedy Disciplinárního výboru.

Ing. Martin Tuček

Martin Tuček je partnerem poradenské kanceláře Moore Stephens. Daňovým poradenstvím a auditem se zabývá převážnou část svého profesního života. Odborně se věnuje především poradenství pro podnikatelské subjekty se zaměřením na výrobu, obchod a služby a to v oblasti daně z příjmů, nastavení a testování účetních systémů, poradenství při vytváření organizačních a daňových struktur a otázkách nástupnictví v rodinných firmách. Je členem Komory daňových poradců ČR od jejího založení v roce 1993 a členem Komory auditorů ČR v roce 1995. Aktivně se podílí na činnosti Komory daňových poradců ČR, byl mnoho let zkušebním komisařem, členem Prezidia Komory a také jejím Prezidentem

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

Ondřej Lichnovský vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. To jej předurčilo se věnovat oblasti, kde se ekonomika a právo střetávají asi nejčastěji. V rámci své profesní kariéry se daňovému právu intenzivně věnuje již přes deset let. Za tu dobu zastupoval spory o zapojení do podvodů na DPH v řádech mnoha desítek milionů EUR. Co do publikační činnosti je autorem mnoha článků a několika publikací, kdy za zmínku stojí zejména komentář k daňovému řádu z šedé řady nakladatelství C. H. Beck, jehož je vedoucím autorem. Je členem sekce pro právo veřejné České advokátní komory.

Dr. Andrzej Dmowski

Doktor právních věd, advokát, daňový poradce, poradce pro restrukturalizaci, auditor v Irsku – Certified Public Accountant in Ireland, auditor pro odhalování trestných činů a hospodářskou kriminalitu – Certified Fraud Examiner, mezinárodní auditor interních kontrol – Certified Internal Controls Auditor, soudní znalec pro oblast financí, soudní znalec pro hodnocení hospodářských subjektů, certifikovaný účetní, absolvent University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies – Faculty of Law and Administration, absolvent a stipendista právnické a správní fakulty Varšavské univerzity. Od roku 2011 vykonává funkci jednoho z výkonných partnerů společnosti Russell Bedford. Autor mnoha publikací z oblasti daňového práva. Specializuje se na interdisciplinární otázky v oblasti daňového, bilančního a ekonomického práva.

Waldemar Kawalec

Státní zástupce Waldemar Kawalec vykonává od dubna 2016 funkci vedoucího II. oddělení pro finanční trestnou činnost Regionální prokuratury ve Vratislavi. Předmětem činnosti tohoto oddělení jsou nejzávažnější daňové a trestní delikty, především související s karuselovými daňovými podvody. Waldemar Kawalec se jako státní zástupce dlouhá léta zabýval bojem proti organizovanému zločinu a působil v příslušných složkách Obvodního státního zastupitelství ve Vratislavi, Odvolacího soudu ve Vratislavi, Ústředního a Nejvyššího státního zastupitelství.

dr Rafał Lipniewicz

dr Rafał Lipniewicz – odborný asistent Ústavu ekonomických věd na fakultě právní, správní a ekonomické Vratislavské univerzity. V letech 2001–2003 pracovník mezinárodní poradenské firmy. Specializuje se na problematiku mezinárodního a unijního zdanění podniků, se zvláštním zřetelem na problematiku vlivu procesů digitalizace a robotizace na daňový systém.

dr Alicja Bardzka

Doktorka ekonomických věd, odborná asistentka na katedře financí Ekonomické univerzity ve Vratislavi. Stipendistka Ernst Mach Grant v Institute for Austrian and International Tax Law (Vídeň, 2011) a Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Mnichov, 2016). Specializuje se na daňovou politiku Evropské unie, se zvláštním zřetelem na problematiku řádné správy daní a spolupráce v oblasti výměny daňových informací.

Tomasz Michalik

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan

Proděkan pro zahraniční a vnější vztahy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a docentem pro obor finanční právo na katedře finančního práva a národního hospodářství. Specializuje se na oblast daňového práva, zejména na místní daně a zdanění příjmů. Je autorem 5 publikací a spoluautorem téměř 45 knih. Své vědecké výzkumy představil v přibližně 80 vzájemně ověřených článcích v prestižních časopisech a na konferencích. Je členem Evropské asociace profesorů daňového práva a Centra informací a organizace výzkumů veřejných financí a daňového práva v zemích střední a východní Evropy.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Předseda Ústavu daňových studií. Profesor na právnické a správní fakultě Varšavské univerzity. V letech 1992–1996 byl náměstkem ministra financí odpovědným za reformu polské daňové legislativy. Za jeho funkční období byla mimo jiné zavedena daň z přidané hodnoty a spotřební daň, kolkování výrobků podléhajících spotřební dani, investiční úlevy u daní z příjmu, předpisy o identifikaci daňových poplatníků (DIČ); byly vypracovány mimo jiné návrhy daňového zákona, zákona o daňovém poradenství a koncepce všeobecného zdanění nemovitostí. Univerzitní profesor na Varšavské univerzitě, Hlavní ekonomické škole a na dalších vysokých školách. Již čtyřicet let přednáší a vede semináře zaměřené na daně a daňové právo. Připravil několik generací daňových odborníků. Autor a spoluautor více než tisíce knižních publikací a článků věnovaných hlavně daním a daňovému právu. Daňový a právní poradce. Člen Národní rady pro rozvoj při úřadu prezidenta Polské republiky. Čestný předseda Polské komory daňových poradců.

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Uznávaná autorita v oblasti finančního a daňového práva. Dlouholetý odborný poradce Parlamentu a Senátu Polské republiky a Ústavního soudu pro záležitosti daňové legislativy. Byl členem pracovní skupiny Legislativní rady působící na úřadu vlády 6. funkčního období, a v letech 1991–1999 byl členem Komise pro reformu trestního práva, zřízené ministrem spravedlnosti, konkrétně týmu pro daňové delikty. Byl členem Veřejné rady financí působící na Ministerstvu financí. Zasedal ve Státní zkušební komisi pro daňové poradenství během prvních tří funkčních období této komise. Nedávno byl zvolen do čela Konzultační rady pro daňovou legislativu. Působí v řadě tuzemských a mezinárodních organizací zaměřených na sledování a úpravu daňového práva. Osobnost se širokým okruhem zájmů - individualista se zkušenostmi ženisty a hráče volejbalu.

Damian Urbaniak

2002 - absolvent Vysoké školy ekonomické ve Vratislavi, 2004 - postgraduální studium na Vratislavské univerzitě (daňové právo), 2003-2017 - Úřad pro kontrolu daní ve Vratislavi (od 2007 inspektor pro daňovou kontrolu), od roku 2017 – Dolnoslezský celní a daňový úřad ve Vratislavi (do září 2018, vedoucí referátu celní a daňové kontroly a daňového řízení, v současné době zástupce vedoucího Dolnoslezského celního a daňového úřadu ve Vratislavi).

dr Krzysztof Biernacki

Absolvent Vysoké školy ekonomické ve Vratislavi (dnes Ekonomická univerzita) a Vratislavské univerzity. Doktor ekonomických věd a magistr práva. Adjunkt na katedře financí Ekonomické univerzity. Daňový poradce. v současné době spojuje vědeckou práci s praxí na poradenském trhu se zaměřením na daňové záležitosti, obchodní právo a kapitálový trh. Specializuje se na procesy transformace společností, včetně restrukturizace firem, přeměn rodinných závodů a finanční transakce mezi provázanými subjekty. Autor četných publikací týkajících se daňové politiky a finančního řízení firem v celostátních a specializovaných časopisech. Přednášející a trenér seminářů a workshopů věnovaných otázkách daňového práva a finančního řízení firem. Profesně se jako majitel Kanceláře Initium zabývá přípravou daňové dokumentace, posudků a expertíz z oblasti daňového, občanského a obchodního práva a přípravou účetních a daňových transakcí.

Organizátoři

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Záštita

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Mediální partneři

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Místo konání

Hotel Scandic Wrocław

Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław


Přihláka na konferenci

Jméno: *
Příjmení: *
Název firmy: *
DIČ: *
Ulice: *
Město *
Země *
PSČ *
Email: *

Partner

Jméno partnera
Příjmení partnera

Ceník k přihláškové kartě cizinci

280 Euro Daňový poradce – plná účast na konferenci s 1 noclehem (12. – 13. 10. 2018) v jednolůžkovém pokoji

250 Euro Daňový poradce – plná účast na konferenci s 1 noclehem (12. – 13. 10. 2018) ve dvoulůžkovém pokoji

70 Euro účast na konferenci bez noclehu a bez slavnostní večeře (pouze přednášky 12. - 13. 10. 2018) 70 euro

130 Euro Doprovod účast na banketu s noclehem (12. – 13. 10. 2018) ve dvoulůžkovém pokoji: (uveďte prosím osobu) a večerním programem

Zálohu ve výši 100 % je třeba zaplatit na níže uvedené číslo účtu:

IBAN PL
SWIFT BREXPLPW

Bankovní účet: 38 1140 1124 0000 4004 3000 1011

mBank
ul. Królewska 14
00 - 950 Warszawa
Ti z Vás, kteří mají zájem o rezervaci pokoje den před konferencí, tj. ze dne 11. na 12. 10. 2018, žádáme o bezprostřední kontakt s kanceláří DO KIDP na e-mailové adrese: sekretariat@kidp.wroclaw.pl - (příplatek 70 euro v jednolůžkovém pokoji a 40 euro za jedno lůžko v dvoulůžkovém pokoji)
Jednacími jazyky konference jsou polština a čeština. Konference bude simultánně tlumočena.

Souhlasy

Beru na vědomí, že s ohledem na omezený počet míst na konferenci rozhoduje o účasti pořadí přihlášek. V případě stornování účasti na konferenci se zavazuji písemně informovat DO KIDP o mé neúčasti na setkání, a to nejpozději do 27. 09. 2018, jinak mi budou naúčtovány náklady na konferenci. *
Souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely související s provedením náboru, monitoringu a vyhodnocení konference podle zákona o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (Sb. z. z roku 2018, ust. 1000) a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Sb. z. EU. L. č. 119/2016, str. 1). *
 Potvrzení o seznámení se s podmínkami konference a platbě. *

Po provedení registrace na oficiálních stránkách www.podatkibezgranic.pl bude Vae účast na konferenci potvrzena e-mailem. Faktura bude rovně zaslána na uvedenou e-mailovou adresu.

PL CZ