VIII Międzynarodowa konferencja z cyklu

Podatki bez granic

pod hasłem: "Oszustwa podatkowe - fakty i mity"

Wrocław, 12-13 Października 2018 r.

O Konferencji

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH REPUBLIKI CZESKIEJ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY WE WROCŁAWIU
zapraszają do udziału
w VIII Międzynarodowej Konferencji z cyklu ,,Podatki bez granic" pod hasłem:
,,Oszustwa podatkowe- fakty i mity"
w dniach 12-13 października 2018r. we Wrocławiu
Hotel Scandic Wrocław
ul. Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław
https://www.scandichotels.com/scandic-polska/scandic-wroclaw
Konferencja pod patronatem:
Krajowej Rady Doradców Podatkowych
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czeskiej
Konsula Honorowego Republiki Czeskiej we Wrocławiu
CFE Confederation Fiscale Europeenne (Europejskiej Konfederacji Podatkowej)
Temat konferencji nawiązuje do aktualnego problemu związanego z działaniami państw i organów podatkowych podejmowanymi w celu przeciwdziałania oszustwom podatkowym (np. w VAT czy podatkach dochodowych). Oszustwa podatkowe niewątpliwie są zjawiskiem negatywnym i w niekorzystny sposób wpływają na zachowanie zwykłych podatników, stwarzając ryzyka podatkowe wcześniej nieznane.
Jednocześnie część działań państw stanowi rozszerzanie kompetencji aparatu fiskalnego i rozszerzanie obszarów podlegających opodatkowaniu realizowanymi pod pretekstem walki z oszustwami podatkowymi. Wprowadzanie klauzul nadużycia prawa podatkowego, wprowadzanie nowych obowiązków informacyjnych, czy próby ograniczania tajemnicy zawodowej, mocno oddziaływają na sytuację prawno-podatkową zwykłych podatników.
Doradcy podatkowi, stojąc na straży prawidłowości relacji podatnik-państwo coraz częściej spotykają się z problemem, że granica pomiędzy tym co jest dozwolone i legalne zaciera się i relatywizuje. Czynności legalne, ale nieakceptowane przez aparat fiskalny bywają traktowane na równi z oszustwami. Celem konferencji jest próba zdefiniowania tych granic.

O Konferencji

Odpłatność dla doradcy podatkowego:

IDoradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2-osobowym650,00 zł brutto
IIDoradca podatkowy (niezalegający ze składkami) pełen udział w Konferencji z 1 noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 1-osobowym720,00 zł brutto
IIIDoradca podatkowy (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej (bez noclegu i bankietu)240,00 zł brutto
IVDoradca podatkowy (niezalegający ze składkami) udział w części merytorycznej z bankietem (bez noclegu)450,00 zł brutto

Odpłatność dla osoby towarzyszącej:

IOsoba towarzysząca udział w bankiecie z noclegiem (12/13.10.2018) w pokoju 2 osobowym530,00 zł brutto
IIOsoba towarzysząca udział w bankiecie (bez noclegu)360,00 zł brutto

Harmonogram konferencji

  Godzina Wykład Prowadzący
10.00-10.15 powitanie
10.15-10.45 System podatkowy. Kilka refleksji.
prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
10.45-11.15 Kiedy ,,transakcja optymalizacyjna" może mieć znamiona przestępstwa pospolitego
prof. dr hab. Witold Modzelewski - Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Instytutu Studiów Podatkowych
11.15-11.45 Walka z oszustwami i nadużyciami w VAT - przykładowe działania podejmowane przez poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Komisję Europejską
Tomasz Michalik - Doradca Podatkowy, Prawnik, Partner w Spółce Doradztwa Podatkowego MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy
11.45-12.15 Ograniczanie obowiązku podatkowego (optymalizacja podatkowa) i istotne zmiany legislacyjne przesuwające granice dozwolonego działania
Martin Tuček - Wiceprzewodniczący Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, Partner w Kancelarii Doradczej Moore Stephens
12.15-12.45 przerwa kawowa
12.45-13.00 prezentacja produktów Partnera Konferencji - firmy Insert
13.00-13.30 W co grają VAT-owcy? Analiza tansakcji według orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Dagmara Dominik - Ogińska - Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
13.30-14.00 Przestępstwa podatkowe z punktu widzenia prokuratora - praktyka oskarżyciela
Waldemar Kawalec Prokurator, Naczelnik Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu
14.00-14.30 Rola profesjonalnych organów podatkowych w kształtowaniu właściwych relacji z podatnikami
Damian Urbaniak - Zastępca Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno -Skarbowego we Wrocławiu
14.30-15.30 obiad
15.30-16.00 Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych
dr Alicja Brodzka - Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
16.00-16.30 Oszustwa w VAT z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki - Profesor w Katedrze Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
16.30-17.00 Wpływ metod unikania podwójnego opodatkowania na obciążenia podatkowe przedsiębiorstw.
dr Krzysztof Biernacki - Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
20:00-01:00 uroczysta kolacja w stylu "Las Vegas"
  Godzina Wykład Prowadzący
10.00 -10.30 Nadużycia podatkowe a prawo karne i karne skarbowe
dr Andrzej Dmowski - Doradca Podatkowy, Adwokat, Doktor nauk prawnych, Partner Zarządzający w grupie Russell Bedford
10.30 -11.00 3 x P - przejrzystość, prostota, przyjazność systemu podatkowego
Robert Wojewódka - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie
11.00-11.30 Środki zwalczania nadużyć finansowych
Ondřej Lichnovský - Członek sekcji prawa publicznego Czeskiej Izby Adwokackiej
11.30-12.30 przerwa kawowa
12.30-13.00 Postrzeganie podatku
Michal Radvan - Prodziekan ds. Zagranicznych i Zewnętrznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Czechach, profesor nadzwyczajny prawa finansowego na Wydziale Prawa Finansowego i Ekonomii
13.00-13.30 Unikanie opodatkowania w gospodarce cyfrowej
dr Rafał Lipniewicz - Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
13.30-14.30 zakończenie i obiad

Uczestnicy otrzymają publikację Jaroslavy Syrovátkovej i Janusza Turakiewicza „Prowadzenie działalności gospodarczej, podatki, ubezpieczenia i prawo pracy w Republice Czeskiej i Polsce Stan prawny na 01.04.2018r.”prof. dr hab. Adam Mariański – Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Adam Mariański - doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej, współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych. Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej "Przeglądu Podatkowego". Autor i współautor ponad dwustu publikacji z dziedziny prawa podatkowego, w tym monografii, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy.

Mirosława Zachar – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Radek Neuzil – Sekretarz Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej

dr Jacek Andrzej Zieliński – Przewodniczący Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Jacek Andrzej Zieliński - doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Informatyka. Absolwent podyplomowego studium w Uniwersytecie Wrocławskim o kierunku prawo podatkowe. Absolwent podyplomowego Studium o kierunku rachunkowość i kontrola finansowa w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzanie i Informatyka. Od 1993 r. wspólnik w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Usług Rachunkowych "V.I.B.&" s.c., Dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako doradca podatkowy o nr wpisu 00411. Od siedemnastu lat udziela się w samorządzie Krajowej Izby Doradców Podatkowych, w tym osiem lat (2 kadencje) jako Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych i od stycznia 2018 r, jako Przewodniczący Dolnośląskiego Oddziału KIDP. Wykładowca uczelniany oraz na zlecenie innych samorządów, w tym zagranicznych, w zakresie podatków i doradztwa podatkowego. Dr Jacek A. Zieliński jest autorem wielu publikacji wydawniczych (artykułów oraz wydawnictw książkowych) z zakresu outsourcingu doradztwa podatkowego i usług rachunkowych, w tym również promujących zawód doradcy podatkowego wśród studentów prawa i ekonomii jak i przedsiębiorców z sektora MSP.

dr Andrzej Dmowski

Doktor nauk prawnych, Adwokat, Doradca Podatkowy, Doradca Restrukturyzacyjny, Biegły Rewident w Irlandii – Certified Public Accountant in Ireland, Biegły ds. Wykrywania Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych - Certified Fraud Examiner, Międzynarodowy Audytor Wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, Biegły sądowy z zakresu finansów, Biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, certyfikowany księgowy, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 pełni funkcję jednego z Partnerów Zarządzających w grupie Russell Bedford. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz gospodarczego.

Waldemar Kawalec

Prokurator Waldemar Kawalec od kwietnia 2016 r. pełni funkcję Naczelnika Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. W Wydziale tym prowadzone są postepowania o najpoważniejsze przestępstwa skarbowe i karne, przede wszystkim związane z wyłudzeniami podatku VAT o charakterze „karuzelowym”. Poprzednio przez wiele lat prok. Waldemar Kawalec związany był z pionem zajmującym się w Prokuraturze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, pracując w odpowiednich komórkach w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu, Prokuraturze Apelacyjnej we Wrocławiu, Prokuraturze Krajowej i Prokuraturze Generalnej.

dr Rafał Lipniewicz

dr Rafał Lipniewicz – Adiunkt w Instytucie Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2001-2003 pracownik międzynarodowej firmy doradczej. Specjalizuje się w problematyce międzynarodowego i unijnego opodatkowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wpływu procesów digitalizacji i robotyzacji na system podatkowy.

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský

Ondřej Lichnovský ukończył Wydział Prawny Uniwersytetu Masaryka w Brnie i Wydział Ekonomiczny Wyższej Szkoły Górniczej – Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie. To zdeterminowało poświęcenie się dziedzinie, gdzie ekonomia i prawo spotykają się najczęściej. W czasie swojej kariery od ponad dekady intensywnie poświęca się prawu podatkowemu. W tym czasie reprezentował spory związane z oszustwami związanymi z podatkiem VAT w kwotach rzędu dziesiątek milionów euro. Odnośnie do publikacji jest autorem wielu artykułów i kilku publikacji, spośród których warto wspomnieć komentarz do ordynacji podatkowej z szarej serii wydawnictwa C. H. Beck., którego jest autorem wiodącym. Jest członkiem sekcji prawa publicznego Czeskiej Izby Adwokackiej.

Ing. Martin Tuček

Martin Tuček jest partnerem kancelarii doradczej Moore Stephens. Doradztwu podatkowemu i audytowi poświęcił zasadniczą część swojego życia zawodowego. Zawodowo udziela porad zwłaszcza podmiotom gospodarczym zajmującym się produkcją, handlem i usługami w zakresie podatku dochodowego, konfiguracji i testowania systemów księgowych, tworzenia struktur organizacyjnych i podatkowych oraz w kwestii dziedziczenia w firmach rodzinnych. Jest członkiem Izby doradców Podatkowych Republiki Czeskiej od jej założenia w 1993 r. i członkiem Izby Biegłych Rewidentów Republiki Czeskiej od 1995 r. Bierze aktywny udział w działalności Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, przez wiele lat był jej egzaminatorem, członkiem Prezydium Izby, a także jej Prezydentem.

dr Alicja Brodzka

Doktor nauk ekonomicznych, Adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendystka Ernst Mach Grant w Institute for Austrian and International Tax Law (Wiedeń, 2011) oraz Max Planck Institute for Tax Law and Public Finance (Monachium, 2016). Specjalizuje się w polityce podatkowej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dobrych rządów w dziedzinie opodatkowania oraz współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych.

doc. JUDr. Ing. Michal Radvan

Michal Radvan jest podziekanem ds. zagranicznych i zewnętrznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Masaryka w Czechach oraz profesorem nadzwyczajnym prawa finansowego na Wydziale Prawa Finansowego i Ekonomii. Specjalizuje się w prawie podatkowym, szczególnie w podatkach lokalnych i opodatkowaniu dochodów. Jest autorem 5 i współautorem prawie 45 książek. Swoje badania naukowe zaprezentował w ok. 80 wzajemnie weryfikowanych artykułach w prestiżowych czasopismach oraz na konferencjach. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.

prof. dr hab. Witold Modzelewski

Prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992 1996 był wiceministrem finansów odpowiedzialnym za przebudowę systemu polskiego prawa podatkowego. Za jego kadencji m.in. wprowadzono podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, banderolowanie wyrobów akcyzowych, ulgi inwestycyjne w podatkach dochodowych, przepisy o identyfikacji podatników (NIP); opracowano m.in. projekty: Ordynacji podatkowej i ustawy o doradztwie podatkowym oraz koncepcję powszechnego opodatkowania nieruchomości. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim, w Szkole Głównej Handlowej oraz na innych uczelniach. Od 40 lat prowadzi wykłady i seminaria na temat podatków i prawa podatkowego. Wychowawca wielu pokoleń specjalistów podatkowych. Autor i współautor ponad tysiąca publikacji książkowych i artykułów poświęconych głównie podatkom i prawu podatkowemu. Doradca Podatkowy oraz Radca Prawny. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Honorowy Przewodniczący Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński

Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa finansowego i szeroko pojętego prawa podatkowego, Profesor był, oraz jest obecnie ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Był członkiem zespołu problemowego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów VI kadencji, a w latach 1991-1999 powołanej przez Ministra Sprawiedliwości Komisji Reformy Prawa Karnego - Zespołu ds. Prawa Karnego Skarbowego. Był także członkiem Społecznej Rady Skarbowości przy Ministrze Finansów. Zasiadał też w Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do spraw doradztwa podatkowego w okresie pierwszych trzech kadencji jej funkcjonowania, od niedawna stoi na czele Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju: Prawdziwy człowiek renesansu: oryginał i indywidualista z doświadczeniem sapera i zawodnika siatkówki.

Tomasz Michalik

Damian Urbaniak

2002 - absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004 - studia podyplomowe Uniwersytet Wrocławski (prawo podatkowe), 2003-2017 – Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu (od 2007 inspektor kontroli skarbowej), od 2017 – Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu (do września 2018 r. kierownik Referatu Kontroli Celno-Skarbowej i Postępowania Podatkowego, obecnie z-ca Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu).

dr Krzysztof Biernacki

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Uniwersytetu Ekonomicznego) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. Adiunkt w katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego. Doradca podatkowy. Obecnie łączy pracę naukową z praktyką na rynku doradztwa dla przedsiębiorców w zakresie obsługi podatkowej, prawa handlowego oraz rynku kapitałowego. Specjalizuję się w transakcjach przekształceń przedsiębiorstw, w tym restrukturyzacji firm, sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych oraz rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. Autor licznych publikacji z zakresu opodatkowania oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw w czasopismach ogólnopolskich oraz specjalistycznych. Wykładowca oraz trener na seminariach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa podatkowego i zarządzania finansami przedsiębiorstw. W ramach pracy zawodowej jako właściciel Kancelarii Initium zajmuje się m.in. przygotowaniem dokumentacji podatkowej, opinii i ekspertyz z zakresu prawa podatkowego lub cywilnego (handlowego) oraz prowadzeniem rozliczeń księgowych i podatkowych.

Robert Wojewódka

Robert Wojewódka, lat 52. Absolwent akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. )d 1944r. pracownik administracji podatkowej, w tym od 1944r. pracownik Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu. W latach 1988-2006 naczelnik komórki Wywiadu Skarbowego, następnie w latach 2006 -2016 Dyrektor UKS w Opolu, a od 1 marca 2018r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie w ramach administracji KAS.

Dr hab. Krzysztof Lasinski-Sulecki

Tytuly zawodowe: radca prawny, doradca podatkowy. Stopnie naukowe: doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Mikołaja Kopemika 2014), doktor nauk prawnych (UMK 2006). Zatrudnienie w szkołach wyższych: Masarykova univerzita, Pravnicka fakulta (2015), Uniwersytet Mikołaja Kopemika od 2006 r. (od 2014 r.: Kierownik Osrodka Studi6w Fiskalnych , od 2017 r.: profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finans6w Publicznych). Zatrudnienie i funkcje pozakademickie: Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów - zastępca przewodniczącego zespołu ds. Ordynacji podatkowej (2014-2016), VAT Expert Group - European Commission (2012- 2014), PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. - Dział Doradztwa Podatkowego (2001-2003). Wykłady na uczelniach zagranicznych: Wirtschaftsuniversitiit Wien, Institut fur Osterreichisches und Intemationales Steuerrecht (2018), Masarykova univerzita, Pravnicka fakulta (2017 i 2015), Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Derecho (2016)

Organizatorzy

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Patroni

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Patroni medialni

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin.

Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit, non tempor erat elementum quis. Praesent dolor dui, interdum vel aliquet eget, porta in diam. Nunc ac pharetra lectus. Praesent ornare massa nec consequat sollicitudin. Fusce interdum volutpat elit,

Lokalizacja

Hotel Scandic Wrocław

Piłsudskiego 49-57
50-032 Wrocław


Zgłoszenie na konferencję

Imię: *
Nazwisko: *
Nazwa firmy: *
NIP: *
Ulica: *
Miasto *
Państwo *
Kod pocztowy *
Email: *

Partner

Imię partnera
Nazwisko partnera

Price list to the foreigner application sheet

280 Euro participation in the conference with two nights in a double room (20/21.10 and 21/22.10) and a night programme

250 Euro participation in the conference with two nights in a single room (20/21.10 and 21/22.10) and a night programme

70 Euro participation of an accompanying person: two nights in a single room (20/21 and 21/22.10) and a night programme

130 Euro participation of an accompanying person: one night in a double bedroom (20/21 and 21/22.10) with: (name of the person) and a night programmeIBAN PL
SWIFT BREXPLPW

Konto: 38 1140 1124 0000 4004 3000 1011

mBank
ul. Królewska 14
00 - 950 Warszawa

Zgody

Wyrażam zgodę na przesyłanie kolejnych informacji dotyczących konferencji. *
Wyrażam zgodę na przesyłanie kolejnych informacji dotyczących konferencji. *
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu. (U. Nr 133, poz. 883. ze zm.) *

Odpłatność

Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zapisem na konferencję. Na podany przez Państwo adres mailowy wysłane zostanie potwierdzenie zapisu wraz z instrukcją, jak dokonać opłaty konferencyjnej. Po wykonaniu płatności i jej zarejestrowaniu Państwa uczestnictwo w konferencji zostanie potwierdzone mailowo. Na podany adres mailowy przesłana zostanie również faktura.

PL CZ